Lt / En
Apie ŠMC   /   Darbuotojai   /   Ataskaitos   /   Viešieji pirkimai   /   Dokumentai   /   Skelbimai
Ataskaitos už 2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodzio 31 d.

Ataskaitos už 2020 m. IV-ąjį ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.

Ataskaitos už 2020 m. III-ąjį ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rugsėjo 30 d. ataskaita
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


Ataskaitos už 2020 m. I-ąjį pusmetį

Finansines buklės ataskaita 2020 06 30
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 06 30
Aiškinamasis raštas 2020 06 30
Finansavimo sumos 2020 06 30
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2020 06 30
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2020 06 30
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2020 06 30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita


Ataskaitos už 2020 m. I-ąjį ketvirtį

Finansinės būklės ataskaita 2020 03 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2020 03 31
Aiškinamasis raštas 2020 03 31
Finansavimo sumos 2020.03.31
Aiškinamojo rašto 1 priedas 2020 03 31
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2020 03 31
Aiškinamojo rašto 3 priedas 2020 03 31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. kovo 31 d.
Ataskaitos už 2019 m.

Finansines būklės ataskaita 2019 12 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 12 31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2019 12 31
Aiškinamasis raštas 2019 12 31
Finansavimo sumos 2019 12 31
Pinigų srautų ataskaita 2019 12 31
Informacija pagal veiklos segmentus 2019 12 31
Aiškinamojo rašto P9.1 priedas 2019 12 31
Aiškinamojo rašto P10.1 priedas 2019 12 31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d.
ŠMC veiklos ataskaita už 2019 metus
Ataskaitos už 2018 m.


Finansines būklės ataskaita 2018 12 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 12 31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2018 12 31
Aiškinamasis raštas 2018 12 31
Finansavimo sumos 2018 12 31
Pinigų srautų ataskaita 2018 12 31
Informacija pagal veiklos segmentus 2018 12 31
Aiškinamojo rašto P9.1 priedas 2018 12 31
Aiškinamojo rašto P10.1 priedas 2018 12 31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 12 31
Metine veiklos ataskaita už 2018 metusAtaskaitos už 2017 m.


Finansinės būklės ataskaita 2017 12 31
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 12 31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 12 31
Privalomasis bendrasis sąskaitų planas 2017 12 31
Aiškinamasis raštas 2017 12 31
Finansavimo sumos 2017 12 31
Pinigų srautų ataskaita 2017 12 31
Informacija pagal veiklos segmentus 2017 12 31
Aiškinamojo rašto P9.1 priedas 2017 12 31
Aiškinamojo rašto P10.1 priedas 2017 12 31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 12 31
Metinė veiklos ataskaita už 2017 metus


Kalendorius
Kvietimas kūrėjams
Menininkų kalendoriai 2021
Lietuvos vizualiųjų menų vitrina
59-oje Venecijos meno bienalėje Lietuvai atstovaus Robertas Narkus
Virtuali paskaita apie menininko Michaelio Rakowitzo istorinius ir politinius kūrybos kontekstus
Prancūzijoje atidaroma Valdo Ozarinsko (1961–2014) retrospektyva
Archyvas